top of page

W Maryland uczymy ambitną i skuteczną metodą systemem gier i zabaw.

Nauka przez Zabawę

Gdzie jest najlepsze miejsce do nauki języka?

Dla dzieci najlepsze miejsce jest „w zabawie”…

… jeśli tylko mają kolegów lub członków rodziny, którzy będą z nimi w czasie zabawy używać angielskiego.

10a-e1517218329101.jpg
26a.jpg

Zdolność dzieci w wieku od 2 do 8 lat do tego by chłonąć język przy niewielkim wysiłku jest niezwykła, bezdyskusyjna

i grzechem byłoby jej nie wykorzystać. 

Sprawdziliśmy kiedy dzieci najchętniej mówią i uczą się. Wtedy, gdy czują się bezpiecznie, w atmosferze relaksu, akceptacji, podekscytowania, interakcji z rówieśnikami. Wszystkie te czynniki są spełnione, gdy dzieci się bawią.

Twoje dziecko grając, oswaja się z używaniem angielskiego w naturalnym kontekście jako, że gry i zabawy są jego symulacją. 

 

W zależności od wieku i stopnia zaawansowania ćwiczymy np. oferowanie i proszenie o jedzenie, wyrażanie upodobań, zachowania na placu zabaw, w sklepie, pytanie i wskazywanie drogi w mieście lub też zwroty na stacji kolejowej. 

 

W ten sposób dziecko przygotowane zostaje do użycia całych zwrotów w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

04a.jpg

Gry automatyzujące

game-green.jpg

Dzięki zestawowi autorskich gier dzieci automatyzują użycie słownictwa, zwrotów i struktur pojawiających się w kursie. Większość naszych gier to tzw. Gry automatyzujące. W celu pozbycia się lub uzyskania karty uczeń musi użyć określony zwrot np. “Have you got a … camera?” lub “Would you like to eat some chocolate?”.  W ten sposób uczeń wielokrotnie słyszy i powtarza tę samą strukturę zdaniową.

W efekcie używa ją naturalnie i bez zastanowienia.

Gry umożliwiają uczniom doświadczenie poczucia sukcesu, które jest najskuteczniejszym czynnikiem motywacyjnym. 

Ze względu na czynnik losowy mający wpływ na wiele gier nawet słabsi uczniowie mogą odnieść sukces.

Poza konwencją

Angielski nie jest tylko jednym z przedmiotów. Służy do tego, by komunikować się w różnych miejscach

i sytuacjach. 

hopscotch-e1516917738955.jpg
shop.jpg

Wychodzimy z angielskim poza mury szkolne. Mówimy po angielsku przed lekcją, na korytarzu, placu zabaw, 

w sklepie, a dzięki współpracy z rodzicami, także w domu.

papa.jpg
klaskanki.jpg

System powtórek

Do każdego rozdziału kursu zaprojektowaliśmy gry

i zabawy, które inkorporują najistotniejsze struktury

i słownictwo w nim poznane. 

 

Regularnie sięgamy po gry z poprzednich działów, dzięki czemu wszystkie poznane struktury znajdują się w zbiorze aktywnego języka. To nasz zestaw przyjemnych powtórek.

przy-stole.jpg

Efekt? Na końcu roku dzieci pamiętają wszystko, czego się nauczyły w ramach kursu. 

Zanurzenie w język

slodziaki (1).jpg

Znaleźliśmy też sposób na to, by od pierwszych zajęć prawie wszystko odbywało się po angielsku. A to dzięki autorskim technikom komunikacji.

point.jpg
look.jpg
draw.jpg
listen.jpg
repeat.jpg

Zaangażowanie Rodziców  

Po każdych zajęciach wysyłamy Państwu maile z informacją o aktualnie nauczanych treściach, materiały dźwiękowe z lekcji i nietuzinkowe zadania domowe.

 

Dzięki temu angielski wykracza poza salę lekcyjną a Państwo doskonale widzicie czego aktualnie uczą uczą się Wasze dzieci.

Mary na ZOOM.tif
zrodzicami.jpg

Pod koniec roku szkolnego zapraszamy Państwa na wspólne zajęcia z rodzicami, na których pokazujemy Wam, czego się nauczyliśmy i jak pracujemy.

bottom of page