top of page

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO oświadczamy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:

“Maryland, angielski dla dzieci” z siedzibą w Kórniku (62-035) przy ul. Staszica 16/56, REGON: 301159408, NIP: 9720935611.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych “Maryland, angielski dla dzieci” jest: Maria Ogonowska, z którą możecie się Państwo skontaktować pod adresem: ogonowska.maria@gmail.com i nr telefonu: 608217113.

Nasza szkoła “Maryland, angielski dla dzieci” dostosowała mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań, a dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych i działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu umówienia się na pierwsze zajęcia,

 2. kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu ustalenia planu zajęć, zmiany terminu lub odwołania zajęć,

 3. zawarcie i realizacja umowy (świadczenie usług),

 4. regularny kontakt e-mailowy w przypadku zawarcia umowy w celu informowania o treści zajęć,

 5. archiwizacja,

 6. przesyłania informacji o aktualnych promocjach i wydarzeniach w “Maryland, angielski dla dzieci”,

 7. W przypadku niedojścia do zawarcia umowy i świadczenia usługi dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania przez Państwa z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,

 2. okres przez jaki są świadczone usługi,

 3. okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,

 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

 5. okres na jaki została udzielona zgoda.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

bottom of page