top of page

Nasi uczniowie zdają egzamin Movers 

DLACZEGO I PO CO? 

 • po zdanym egzaminie dzieci będą miały poczucie sukcesu- otrzymają certyfikat Cambridge English;

 • będą miały wyznaczony cel nauki;

 • zdobędą cenne doświadczenia zdawania egzaminu językowego, co doda im pewności przed egzaminem 8- klasisty;

 • przygotowanie się do egzaminu jest przyjemnym procesem- rozwijamy umiejętności:

       - rozumienia prostych poleceń lub przeprowadzania podstawowych i krótkich rozmów;

       - rozumienia prostych ogłoszeń i instrukcji w języku angielskim;

       - pisania prostych notatek i zapisków, z umiejętnością podania czasu, daty i miejsca;

JAK POMÓC DZIECKU PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU? 

 • Regularnie uczęszczać w zajęciach i wykonywać nasze zadania domowe! Struktura i formuła kursu- zadania w ćwiczeniach i podręczniku są ułożone zgodnie z formułą egzaminu Cambridge;

 • Zalogować się do panelu ćwiczeń online- adres: https://www.cambridgelms.org/primary/p/splash             

       Kod do aktywacji nowego produktu pod zdrapka na wewnętrznej stronie okładki ćwiczeń.             Proszę nie rejestrować się jako rodzic, ale dziecko, które ukończyło 12 lat ze względu na                 łatwiejszą obsługę panelu. 

       Proszę na bieżąco we własnym zakresie robić zadania z panelu. Jeśli na zajęciach jesteście            np. na rozdziale 4, to na panelu wykonujemy wszystkie zadania z tego rozdziału. 

       Zwróćcie szczególną uwagę na zadanie z READINGU- czytania ze zrozumieniem. Są to                   zadania wymagające wyciszenia, skupienia i mogą być wykonane indywidualnie w domu. 

 • Robić ćwiczenia testowe online: KB- to skrót od Kid’s Box, korzystać z gier i aplikacji przygotowanych przez Cambridge! Zbiór w linku: Movers Online Materials

DLA KOGO MOVERS A1 W ROKU SZKOLNYM 2022/23?

Wszystkie grupy, które w tym roku pracują z podręcznikiem nr 4- Kid’s Box 4 kończą                  poziom nauczania A1 i są gotowe do zdawania egzaminu Movers A1. 

 

EGZAMIN MOVERS A1- PLAN PRZYGOTOWAŃ:

 • Przygotowanie w ramach lekcji;

 • Egzaminy próbne w ramach kursu: 

       Listopad                                     Test 2 Movers 3

       Luty/ po feriach zimowych      Test 3 Movers 3

 

 • Wewnętrzny Egzamin Próbny- 1 kwietnia 2023, godz.10:00- 12:00 

       Rejestracja przez formularz poniżej. Liczba miejsc: 20 

 

Przy rezerwacji miejsca proszę o wpłatę 50,00 zł. Jeśli dziecko przyjdzie na egzamin, otrzymacie Państwo na konto zwrot tej kwoty pomniejszony o 5,00 zł kosztów systemu płatności. Jeśli dziecko nie przyjdzie na egzamin, wpłata przepada.

Opłata jest jedynie po to, by osoby które zapiszą się na egzamin faktycznie się na nim pojawiły.

ZAPISZ DZIECKO NA NA TEST PRÓBNY! FORMULARZ PONIŻEJ: 

 • Po egzaminie wyślemy Państwu wyniki dzieci. 

Poproszę Was wówczas o deklarację przystąpienia do zewnętrznego Egzaminu Movers A1 English Qualifications. W zależności od ilości deklaracji będą 2 opcje rejestracji na egzaminie.

 

REJESTRACJA NA EGZAMIN MOVERS A1 ENGLISH QUALIFICATIONS

Opcja nr 1 - indywidualnie, w dowolnym terminie przez stronę: https://examfinder.britishcouncil.pl/

Opcja 2 - gdy będzie minimum 20 kandydatów, egzaminatorzy przyjeżdżają do naszej siedziby w dodatkowym terminie.

bottom of page